Privacyverklaring

Deze privacyverklaring geldt voor alle websites van Thema Office

Geactualiseerd op 19.03.2020.

1. INLEIDING
1.1 Deze verklaring is bedoeld om u te informeren over het verwerken van uw persoonsgegevens op de website www.themaoffice.nl (hierna: Website) en in verband met uw communicatie met ons.

1.2 De Website wordt beheerd door Thema Office, postadres Stijn Streuvelshove 56, 3437 BC Nieuwegein en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30205525. Thema Office is in verband met deze verwerkingen de ‘verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1.3 Thema Office is bereikbaar op bovenstaand adres, alsook via info@themaoffice.nl

2. DOELEINDEN VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS
2.1 Wij verwerken uw persoonsgegevens om met u contact te houden (bijvoorbeeld naar aanleiding van een vraag, of een sollicitatie voor de functie van promotiemedewerker).


3. COOKIES
3.1 Wij maken gebruik van de Google Analytics cookie. Daarmee kunnen wij statistieken bijhouden over hoeveel bezoekers de Website krijgt en welke pagina’s het meest worden bekeken. De informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google is gecertificeerd onder het EU-US Privacy Shield. De Google Analytics cookie wordt maximaal 2 jaar bewaard. Wij hebben extra maatregelen genomen ter bescherming van uw privacy. Zo hebben wij met Google een verwerkersovereenkomst gesloten met verschillende afspraken ter bescherming van uw privacy. Daarnaast hebben wij de functie “Gegevens delen” uitgezet, zodat Google deze gegevens niet voor andere doeleinden gebruikt. Verder hebben wij Google Analytics zo ingesteld, dat niet uw volledige IP-adres wordt gebruikt. Wij gebruiken Google Analytics niet in combinatie met andere diensten van Google.


4. BEWAARTERMIJNEN
4.1 Thema Office zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld.

4.2 Uw persoonsgegevens mogen langer bewaard worden voor zover dit noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals fiscale bewaartermijnen.

5. UW RECHTEN
5.1 U heeft het recht Thema Office te verzoeken om inzage tot en correctie, verwijdering en afscherming van uw persoonsgegevens, of om bezwaar te maken tegen de verwerking. Daarnaast heeft u onder omstandigheden recht op dataportabiliteit. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

5.2 U heeft het recht uw eventuele toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken. Dit doet niet af aan de rechtmatigheid van de op toestemming gebaseerde verwerkingen die plaatsvonden vóór deze intrekking. Intrekking van uw toestemming kan ertoe leiden dat Thema Office bepaalde diensten niet meer kan leveren.


6. WIJZIGING
6.1 Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd.
Wij publiceren de meest recente versie van deze verklaring op de Website.

Wilt u maatwerk voor een speciale gelegenheid of een zakelijk event?
Stuur ons dan een mail of bel ons via telefoonnummer 030-6031866 

Thema Boot