Disclaimer

Deze disclaimer geldt voor alle websites van Thema Office

Geactualiseerd op 19.03.2020.

Door gebruik te maken van deze website (en alle websites van Thema Office), wordt u geacht kennis te hebben genomen van deze disclaimer en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie
Thema Office (catering, boten & locaties) streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Thema Office (catering, boten & locaties) niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van advies. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Thema Office (catering, boten & locaties) aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.

Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Thema Office (catering, boten & locaties) en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail
Thema Office (catering, boten & locaties) garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Thema Office (catering, boten & locaties) te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Thema Office (catering, boten & locaties) heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Thema Office (catering, boten & locaties) aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle publicaties en uitingen van Thema Office (catering, boten & locaties) zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of openbaar worden gemaakt, zonder dat Thema Office (catering, boten & locaties) daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

Wilt u maatwerk voor een speciale gelegenheid of een zakelijk event?
Stuur ons dan een mail of bel ons via telefoonnummer 030-6031866 

Thema Boot